Forstander Gitte Olenius

Gitte Olenius er uddannet sygeplejerske og har en del erfaring i ledelse.


Kontakt info på Gitte:
Tlf: 24802735
Mail: giol@diakon.dk

For mig er det vigtigt, at et plejehjem netop er et hjem. Det er beboernes hjem og deres dagligdag, hvor vi som personale kan hjælpe, pleje og støtte med den faglige ekspertise, der skal til for at løfte den fornemme opgave.

Gitte Olenius, forstander

Aabybro Plejehjem

Et plejehjem er et HJEM
At have hjemme et sted og føle sig hjemme er vigtigt for ethvert menneske – også på et plejehjem. I Danske Diakonhjem ønsker vi at skabe hjemlighed og hjem. Vores plejehjem er først og fremmest HJEM for mennesker med behov for hjælp og omsorg, dernæst en arbejdsplads, en institution, et center. Vi lægger derfor stor vægt på:

 

  • at have et indgående kendskab til den enkelte beboer for at sikre, at vi rammer rigtigt i tilgangen til beboerens behov og ønsker, og sikre, at der er et stort nærvær i omsorg og pleje.
  • at støtte og styrke den enkelte beboers selvhjulpenhed og selvbestemmelse.
  • at hjælpe og også udfordre den enkelte i dagligdagens gøremål.
  • at give rum og mulighed for at være en del af et menings givende fællesskab – vi opfordrer gerne til deltagelse – og tager også højde for og respekterer behov for privatliv, fordybelse og ene-rum. 

Helt overordnet tager alle plejeopgaver deres afsæt i, at livet er værdifuldt, og at ethvert menneske er unikt, uundværligt og villet. Det vil sige, at ethvert menneske betragtes som andet og mere end deres diagnose og andet og mere end f.eks. 'en plejekrævende borger'. Vi tilstræber værdighed og respekt om det enkelte menneske, blandt andet ved at tilbyde en høj grad af HJEMLIGHED og INDFLYDELSE på eget liv.

Værdier på Aabybro Plejehjem
Aabybro plejehjem er et sted hvor vi:
- er et ansvarligt personale med et fagligt godt fundament til at hjælpe vores beboere.
- I dagligdagen har fokus på et bredt samarbejde mellem beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige.
- Har respekt for det enkelte menneskes behov, ønsker og små særheder.

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.